Usluge prerade lamperije, brodskog poda i raznih profila

Pored proizvodnje sopstvenih proizvoda, naša firma nudi i uslužnu preradu. Našim klijentima je omogućeno da donesu svoj repromaterijal koji će se na našim mašinama preraditi u gotov proizvod (izrada lamperije i brodskog poda, profilisanje, presvlačenje furniranje i dr.). Cijena usluga je po dogovoru u zavisnosti od količina i vrste obrade.

Uslužna prerada